Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego

„Byczyna,  gdzie to jest?”

 1. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna koło Byczyna oraz MCKiS w Jaworznie.
 2. Uczestnicy: Konkurs ma charakter otwarty, jest kierowany do pasjonatów fotografii.
 1. Kategorie: Krajobraz przyrodniczy, Życie codzienne, Regionalia.
 2. Zasady ogólne:
  1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie.
  2. Autorzy prac wypełniają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas Pikniku na Byczyńskim Rynku 02.06.2019. 
 1. Zasady szczegółowe:
  1. Przedmiotem konkursu są fotografie, które wpisują się we wskazane kategorie tematyczne wraz z opisem miejsca w którym zostały wykonane.
  2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
  3. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć.
  4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Byczyna
Abstorskich 12
43-607 Jaworzno
tel. (32) 614-15-87

Kontakt: Anna Gontarz, Agnieszka Kozub

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs fotograficzny „Byczyna, gdzie to jest?”

 

Imię i nazwisko Autora …………………………………………………..……………………………………………………………………

Kategoria tematyczna…………………………………………………..……………………………………………………………………..

Opis zdjęcia…………………………………………………..…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..

Adres uczestnika…………………………………………………..…………………………………………………………………………….

Adres e-mail…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………

nr telefonu…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………

Oświadczenie*:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

……………………………… ……………………………………

 Miejscowość, data, czytelny podpis


Wyrażam zgodę na upublicznienie zdjęć wraz z podstawowymi danymi w ramach wystawy pokonkursowej.

……………………………… ……………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis
Przekazuję zdjęcie na własność organizatora wraz z wszelkimi prawami do niego